Christen Nielsen, kaldet Christen Svendsen,
1791-1862.
Skolelærer og Kirkesanger i Store Ajstrup
1818-1862.

1791

Christen Nielsen bliver født i Kyø Skovhuse og døbt den 4. december i St. Ajstrup Kirke, Store Ajstrup Sogn, Slet Herred, Ålborg Amt.
Hans far er Niels Christensen (Svendsen) 1761-1822, hans mor er Maren Jensdatter 1766-1837.
Hans farfar er Chresten Svendsen 1732-1819, hans farmor er Maren Lauridsdatter 1728-1800.1805 flytter familien til "Risbækgård" i St. Ajstrup.

1808

Christen Nielsen Svendsen bliver indkaldt 16.3.1808, han er da 16 år og 163,5 cm høj. Han følges nok med de øvrige indkaldte fra egnen til Fladstrand, derfra bliver alle indkaldte fra nordjylland sejlet i chalup til København. (Sophus Jensen: "Tre jydske brødres vidunderlige redning", findes i: Fra Holbæk amt. Historiske årbøger 1963, s.102-109). Han deltager som søvant matros, fra 3. jyske nationale distrikt, Sørulle 1808/4, Patent 369, 91/12, på linieskibet "Prins Christian Frederik" i Slaget ved Sjællands Odde den 22.3.1808. Han såres, tages til fange af englænderne og sættes i land i Göteborg.

Senere kommer han tilbage til Danmark, den 21.5.1808 indlægges han på Helsingør Hospital (patientnr. 2310). Han overføres til Kvæsthuset i København (patientnr. 1294), her er han indlagt 26.5-8.7. Han bliver kasseret ved militæret 17.7.1808 og får 24 rigsdaler i årlig pension. (H. F. Kiær: "Rulle over linieskibet Prins Christian Frederiks besætning i kampen ved Sjællands Odde den 22. marts 1808", findes i: Tidsskrift for Søvæsen, side 1-48. 1958).("Liste paa de Qvæstede og Enker, som af Søe- og Land- Etaten, Generalkrigscommisair Langes Legat og Landmelicefonden ere tilstaaede Pension, fra 1 Janu 1803 til ult. Decembr 1813." Rigsarkivet.)

1809

Han er på session, og i Sørullen noteres:" Mødtes og befandtes, at venstre arm var stiv. Utm(=uegnet til militærtjeneste). Fik udygtighedspas, da han frasagde sig søfart og fiskeri. Patent afgivet. SS(=session) 1809."

1818

Han bliver skolelærer (1818-1862) og kirkesanger i Store Ajstrup. Han er ikke uddannet lærer. (H. Friis-Petersen: Dimittender fra danske skolelærer-seminarier samt privatister 1781-1880)
Han kommer til at undervise efter Anordning for Almue-Skolevæsenet paa Landet i Danmark af 29. Juli 1814 og Bilag til Skoleloven 1814 (Instruction for Lærerne i Almueskole paa Landet i Danmark)
Han fører kirkebøgerne og han foretager folketællingerne.

1819Den 10. september bliver Christen Nielsen Svendsen gift med Mariane Sørensdatter (1800-1873) i Store Ajstrup Kirke.


1821

De får en søn, Jens Christensen.

1822

Skolelæreren noterede om børnene i Store Ajstrup mødte i skole. Kolonnerne hedder: Forældrenes og børnenes navn. Mødte dage i skolen. Udeblevne. Uangivet. Sygdom.
1823

De får en datter, Maren Christensdatter.

1826

De får en søn, Niels Christensen (1826-1850). Hans storebror Jens er købt fri for krigstjeneste, men Niels deltager i Treårskrigen . Han skriver mange breve hjem, og hans far skriver dem han får ind i Niels´ skudsmålsbog. Brevene bliver udgivet under titlen: "Jeg seer ei Jylland mere", findes i: Fra Himmerland og Kjær Herred, side 5-53. 1988.
Ud over brevene skriver Niels også en vise til sin kæreste:


Niels bliver såret i Slaget ved Isted den 25. juli og bliver indlagt på lazarettet i Flensborg. Efter eget ønske overføres han den 4. oktober til Fåborg og indlægges på lazarettet i Rådsstuen. Her dør han den 2. november.
"Blandt Døde paa Lazarethet i Faaborg er af 11te Bat. 3die Comp. Undercorporal No. 14, N. Christensen Aistrup; han havde faaet et Skudsår i Ryggen". Aalborg Stiftstidende. Tillæg til Aalborg Stiftstidende nr.254. Løverdagen den 9de November 1850. I rubrikken Fædrelandet.


I Store Ajstrup Kirke sidder en mindeplade med indskriften: " Niels Christensen Svendsen, underkorporal ved 11. liniebatallion, hårdt såret i slaget ved Isted 25.juli 1850. Død på Fåborg Lazaret 2. november 1850. Begravet i Fåborg 7. november. Gud lader gamle Danmark ej forgå, så længe danske mødre føde heltesønner." (Tøjhusmuseets bog om Treårskrigen 1848-49-50. Bd II B, s. 664-665.)


Niels Christensen og mindepladen nævnes også i (Cohen: "Krigen 1848-50 og de faldnes minde" 2. påny gjennemsete oplag 1853, supplement s. 25.)
På Gl. Assistens Kirkegård i Fåborg er der rejst en Mindestøtte på en høj. På højen ligger gravstenene, fra de soldater, der døde på byens lazaret under Treårskrigen. (Tøjhusmuseets bog om Treårskrigen 1848-49-50. Bd. II A, s. 318.)(Aug. Schrøder: Meddelelser om Faaborg Kjøbstad fra ældre og nyere Tid. 1866, s. 460-468.)
Niels Christensens sten ligger i nederste række som nummer fem til venstre for trappen, når man står med næsen mod trappen:


Under Corporal
N. Chr. Aistrup
af 11. L. B.
saaret d. 25. Juli
død d. 2. Nov.
1850


"Over hver Grav er (ved Sammenskud blandt Byens Folk) anbragt en Steen 3/4 Al. høi, 5/8 Al bred, hvori er indhugget Navnet, Bataillonen, naar saaret eller falden samt Dødsdag." (Aug. Schrøder: Meddelelser om Faaborg Kjøbstad fra ældre og nyere Tid. 1866, s. 183)

1829

De får en datter, Mette Marie Christensdatter.

1833

De får en datter, Karen Margrethe Christensdatter.

1835

De får en søn, Peder Christensen.

1839

De får en søn, Søren Christensen.

1844

Skolelelærerens løn er ca. 40 Rigsdaler. ( Chr. Andersen: "Sebber-Store Ajstrup kommunes deling", findes i : Fra Himmerland og Kjær Herred, side 276-283. 1919).

Her er skolen fotograferet efter 1920, hvor der blev lavet Høkerbod i bygningen.

1847

De får en datter, Sørine Christine Christensdatter (1847-1916). Hun er min farmors mor og omtales ofte i Soldaterbrevene, kaldet Christine. Hun bliver den 29. oktober 1872 gift med Niels Peter Nielsen Foldager, smedemester i Nibe.


1859

Der er visitats på Store Ajstrup Skole, og den 14.2.1859 skriver Provst Spleth, Smorup:"I annexet Ajstrup, 1/2 mil fra præstegården, ligger den næste skole med 30 børn, og en lærer Svendsen, som i 40 år med stor flid og nøjagtighed har passet skolen, men kan nu ikke opfylde tidens fordringer, hvorfor han formodentlig til efteråret tager afsked, og jeg har for nylig i en privat skrivelse på en lempelig måde givet ham dette råd."  (Viborg Bispearkiv C2 640)


I 1859 udkommer Jens Bering: Beskrivelse overLandsbyskolens offentlige Lærerembeder med nuværende Lærerpersonale etc. i Kongeriget Danmark. Heri står der om Store Ajstrup Skole
2. Aistrup Skole. Lærer Christen Nielsen Svendsen, 66 år, ikke-seminarist, konstitueret 1818. Alderstillæg 50 rigsdaler, børn 60, skoledirektionen kalder, reguleringssum 222 rigsdaler 64 skilling. Der haves: 6 tønder rug, 20 tønder byg, som kirkesanger 10 rigsdaler, offer og accidenser 50 rigsdaler, fourage 64 lispund hø og 96 lispund halm, brændsel 9600 styk skudtørv og 3200 styk hedetørv.
Fribolig, ny, 1/8 mil fra kirke, ¼ mil fra mølle, 2 ½ mil fra Nibe. Jordlod 4 ½ tønde land, nær ved, skarp bonitet. Der holdes 2 køer og 4 får.

1862

Han dør den 23. januar i Store Ajstrup, boende på matrikel 27.
Hans død anmeldes til Skifteretten den 27. januar.
Han begraves den 30. januar fra Store Ajstrup Kirke.
Skiftet afholdes den 19. februar i Løgstør.