1859

Der er visitats på Store Ajstrup Skole, og den 14.2.1859 skriver Provst Spleth, Smorup:"I annexet Ajstrup, 1/2 mil fra præstegården, ligger den næste skole med 30 børn, og en lærer Svendsen, som i 40 år med stor flid og nøjagtighed har passet skolen, men kan nu ikke opfylde tidens fordringer, hvorfor han formodentlig til efteråret tager afsked, og jeg har for nylig i en privat skrivelse på en lempelig måde givet ham dette råd."  (Viborg Bispearkiv C2 640)


I 1859 udkommer Jens Bering: Beskrivelse overLandsbyskolens offentlige Lærerembeder med nuværende Lærerpersonale etc. i Kongeriget Danmark. Heri står der om Store Ajstrup Skole
2. Aistrup Skole. Lærer Christen Nielsen Svendsen, 66 år, ikke-seminarist, konstitueret 1818. Alderstillæg 50 rigsdaler, børn 60, skoledirektionen kalder, reguleringssum 222 rigsdaler 64 skilling. Der haves: 6 tønder rug, 20 tønder byg, som kirkesanger 10 rigsdaler, offer og accidenser 50 rigsdaler, fourage 64 lispund hø og 96 lispund halm, brændsel 9600 styk skudtørv og 3200 styk hedetørv.
Fribolig, ny, 1/8 mil fra kirke, ¼ mil fra mølle, 2 ½ mil fra Nibe. Jordlod 4 ½ tønde land, nær ved, skarp bonitet. Der holdes 2 køer og 4 får.