1808

Christen Nielsen Svendsen bliver indkaldt 16.3.1808, han er da 16 år og 163,5 cm høj. Han følges nok med de øvrige indkaldte fra egnen til Fladstrand, derfra bliver alle indkaldte fra nordjylland sejlet i chalup til København. (Sophus Jensen: "Tre jydske brødres vidunderlige redning", findes i: Fra Holbæk amt. Historiske årbøger 1963, s.102-109). Han deltager som søvant matros, fra 3. jyske nationale distrikt, Sørulle 1808/4, Patent 369, 91/12, på linieskibet "Prins Christian Frederik" i Slaget ved Sjællands Odde den 22.3.1808. Han såres, tages til fange af englænderne og sættes i land i Göteborg.

Senere kommer han tilbage til Danmark, den 21.5.1808 indlægges han på Helsingør Hospital (patientnr. 2310). Han overføres til Kvæsthuset i København (patientnr. 1294), her er han indlagt 26.5-8.7. Han bliver kasseret ved militæret 17.7.1808 og får 24 rigsdaler i årlig pension. (H. F. Kiær: "Rulle over linieskibet Prins Christian Frederiks besætning i kampen ved Sjællands Odde den 22. marts 1808", findes i: Tidsskrift for Søvæsen, side 1-48. 1958).("Liste paa de Qvæstede og Enker, som af Søe- og Land- Etaten, Generalkrigscommisair Langes Legat og Landmelicefonden ere tilstaaede Pension, fra 1 Janu 1803 til ult. Decembr 1813." Rigsarkivet.)