1818

Han bliver skolelærer (1818-1862) og kirkesanger i Store Ajstrup. Han er ikke uddannet lærer. (H. Friis-Petersen: Dimittender fra danske skolelærer-seminarier samt privatister 1781-1880)
Han kommer til at undervise efter Anordning for Almue-Skolevæsenet paa Landet i Danmark af 29. Juli 1814 og Bilag til Skoleloven 1814 (Instruction for Lærerne i Almueskole paa Landet i Danmark)
Han fører kirkebøgerne og han foretager folketællingerne.