1833

De får en datter, Karen Margrethe Christensdatter.